Archief

October, 2010

Einde van de Weiszäcker-legende

Columns

Sunday, October 31st, 2010

Door omstandigheden moet ik de laatste tijd veel in München zijn, een stad waar de geschiedenis uit elke tegel van het plaveisel spuit. Op het terras van het befaamde koffiehuis Luigi Tambosi zit ik de Duitse kranten te lezen. Ik had bijna geschreven: zit ik mijn krantje te lezen. Maar dat zou niet juist zijn, omdat de meeste Duitse kranten nog verschijnen op groot formaat. lees verder

Eigen volk tweeds

Buitenhof

Monday, October 25th, 2010

In 1995 werd Hans Janmaat van de Centrumdemocraten veroordeeld voor leuzen, die hij en zijn aanhangers hadden geroepen tijdens een demonstratie in Zwolle. Voor de leuzen “Vol = vol” en  “Eigen volk eerst” kreeg Janmaat tweeduizend gulden boete, alsmede een gevangenisstraf van 35 dagen, waarvan vijftien voorwaardelijk. In hoger beroep liep de geldboete op tot 7500 gulden.

Janmaat

Achteraf is het raadselachtig waarom die leuzen zo aanstootgevend waren. Leeg is leeg. Een fiets is een fiets en a is a. In de logica heet zoiets een tautologie, een uitspraak waarin niets nieuws wordt beweerd.

Even banaal is: “Eigen volk eerst”.

Ja, wat dacht men dan? Eigen volk tweeds of derds?

Eigen volk eerst is de stelregel van iedere natie. Geen Nederlander zal het redelijk vinden om onze pensiongelden aan de Franse stakers geven, zodat die vanaf hun zestigste achter hun stokbroden kunnen zitten.

Ook in 1995 waren er tegendemonstraties. Er werd toen een bord meegedragen met daarop het woord: “Facsisten”. (spreek uit: faksisten). De s en de c omgedraaid, want eigen spelling eerst. Inmiddels betekent het woord fascist al even weinig als het woord racist heden ten dage.

De veroordeling van Janmaat wekt de indruk dat de rechterlijke macht destijds werd bewogen door een reddingsfantasie. Als de Nederlandse samenleving niet gered kon worden door politici, dan zouden de rechters pal staan. Ook bij de totstandkoming van het proces tegen Wilders moeten zulke motieven hebben meegespeeld.

Intussen zijn wij vijftien jaar verder en sindsdien is er veel gebeurd. Wat in 1995 nog een onbeduidende zaak was, is anno 2010 al opgeblazen tot “het proces van de eeuw”. In feite is het proces tegen Wilders niets anders dan een klucht.

Want ga maar na.

De verdachte is iemand die altijd het hoogste woord heeft gevoerd, maar die in de rechtszaal  ineens zwijgt. De aanklagers en hun advocaten zijn – een enkeling daar gelaten – zeloten en malloten. De rechters begaan de ene blunder na de andere en zijn met succes gewraakt. De verdediger zit elke avond in een talkshow, waar hij zorgt voor topamusement. De verdediger heeft ons zelfs een requisitoir beloofd van veertien uur, ongeveer de lengte van een redevoering van Fidel Castro in zijn beste dagen.

En tenslotte is er nog een raadsheer van het Hof, uitgerekend de man die de vervolging van Wilders entameerde, die naar een dinertje van notabelen is gegaan om daar een vorkje te prikken met een getuige die geen getuige mocht zijn en die daarover weer later op de site Hoeiboei een boos stukje heeft geschreven.

Frits van Egters, de hoofdpersoon uit De Avonden van Gerard van het Reve, gebruikte het als standaardgrap als hij ergens binnentrad: “Hoeboei, ik moet hier even zijn!”.

Mooi niet dus.

Kortom, het proces tegen Wilders hangt van bespottelijkheden aan elkaar. Alleen het Openbaar Ministerie heeft verstandig gehandeld door het eerst af te zien van vervolging en vervolgens, toen het proces toch werd doorgezet, vrijspraak te eisen.

De zaak alsnog seponeren zou natuurlijk het beste zijn, maar in het recht moeten procedures nu eenmaal tot het einde worden afgehandeld. Daarom zal over een half jaar de tweede akte worden opgevoerd. Wat voor de rechterlijke macht als een reddingsfantasie begon, dreigt zo te eindigen in een regelrechte nachtmerrie.

Hoeiboei.

Buitenhof, 24 oktober 2010

Echte advocaten, geen Flip Fluitketels

Beweringen en bewijzen

Sunday, October 24th, 2010

Voor de zoveelste maal zag ik op de televisie de Tilburgse pastoor, die elke morgen om kwart over zeven de buurtbewoners uit hun bed wil beieren met zijn kerkklokken. Die pastoor begrijp ik wel.

Pastoor H. Schilder

Hij heeft er plezier in om zijn oorverdovende boodschap uit te dragen, niet in de laatste plaats omdat het je ook een zekere status verschaft als je regelmatig op de beeldbuis verschijnt. En wij kijkers hebben er plezier in wanneer zo’n zwart gejurkte malloot overheidsinstanties en rechtbanken trotseert, met geen ander oogmerk dan vredig slapende burgers wakker te schudden. De hele situatie zou zich uitstekend lenen voor een pennenvrucht van Annie M.G. Schmidt. lees verder

Beter met minder

Columns

Sunday, October 24th, 2010

De afgelopen week verscheen Peter Vandermeersch, de Vlaamse hoofdredacteur van NRC/Handelsblad, twee dagen achtereen in De Wereld Draait Door. Een voorrecht dat zelfs de minister-president van dit land niet is beschoren. De eerste maal ging het over de parachutemoord die heel België al lange tijd in de greep houdt. Vandermeersch sprak daarover op zo’n aanstekelijke manier dat je bijna zin kreeg om zelf zo’n moord te plegen. lees verder

Moreel appèl, terroristisch sporten en varkensschnitzel

HUMAN

Monday, October 18th, 2010

Deetman roept daders op zich te melden

Er zijn van die berichten, waarbij je denkt: ‘Hè?!’. Je weet dat er iets mis is, maar je moet toch even nadenken wàt er mis. Zo’n Ehè-Erlebnis beleefde ik bij het volgende bericht in Trouw. Lees even mee en ontdek de fout.

De commissie-Deetman, die seksueel misbruik onderzoekt binnen de Rooms-Katholieke Kerk, gaat daders oproepen zich te melden. “Begin 2011 komt er een oproep voor daders om zich te melden. We hebben een lijstje, dus van een aantal van hen hebben we namen”, zegt voorzitter Wim Deetman.


alt


Volgens de oud-minister zou de oproep aan de daders kunnen worden gezien als een moreel appel. “De daders hebben de belangen van de kerk geschaad en de slachtoffers schade toegebracht. Dat moet hen toch beroeren, zeker nu ze worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden”, aldus Deetman
.

Oplossing: ze hebben dus een lijstje, ze hebben de namen. Dus waarom die mensen niet even gebeld?!

‘As Soennah-moskee krijgt onterecht sportsubsidie’

Een interessant bericht in Elsevier over de As Soennah Moskee, u weet wel die Haagse moskee van de haatprediker imam Fawaz. Die man vervloekte Theo van Gogh en wenste Ayaan Hirsi Ali “kanker op de tong”. Hij toewenste en een fatwa heeft uitgesproken tegen Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA). Verder noemde hij Afshin Ellian “een gezwel” en Ehsan Jami “een incestueuze wezel”.

Een fijn heerschap dus. En laat dat heerschap nou aan sport doen, althans hij krijgt er wel subsidie voor. De PVV in Den Haag ontdekte het en sprong er uiteraard meteen bovenop: Deze week werd bekend dat hij 55.000 euro eist van PVV-leider Geert Wilders. Deze zou in zijn anti-koranfilm Fitna een Netwerk-interview met de imam hebben opgenomen, zonder zijn toestemming.

De salafistische As Soennah-moskee heeft tienduizenden euro’s aan sportsubsidie ontvangen van de gemeente Den Haag. PVV-gemeenteraadslid Machiel de Graaf vindt het belachelijk: ‘Een moskee dient nooit gesubsidieerd te worden’.

Fawaz Jneid is de imam van de omstreden moskee Fawaz Jneid is de imam van de omstreden moskee

Salafisme is een radicale en ultraorthodoxe stroming binnen de islam. In Nederland zijn er tussen de 20.000 en 30.000 mensen mogelijk te beïnvloeden zijn door deze stroming. Er zijn twintig tot dertig imams in deze radicale stroming.

alt


De gemeente Den Haag heeft in 2009 28.915 euro geschonken aan de stichting As Soennah, waar ook de moskee onder valt. De stichting krijgt de subsidie in het kader van het landelijke project Tijd voor Sport om meer allochtonen aan het sporten te krijgen.

De PVV in Den Haag vindt het onacceptabel dat de As Soennah-moskee zoveel subsidie heeft gekregen. ‘Ik ben echt verbijsterd,’ laat PVV-gemeenteraadslid Machiel de Graaf weten. ‘Hoe kun je als College aan de ene kant subsidies geven voor integratieprojecten, terwijl via de achterdeur subsidie wordt gegeven aan een instelling die hele bevolkingsgroepen uit elkaar speelt?’

Ook de VVD in de gemeente Den Haag vindt de subsidie voor de moskee van de omstreden imam Fawaz Jneid ongepast. Gemeenteraadslid Arjen Lakerveld (VVD) vindt het raar dat een moskee geld nodig heeft voor sport.

Imam van de Haagse moskee is imam Fawaz. Hij is omstreden, omdat hij extremistische opvattingen heeft en politicus Ayaan Hirsi Ali ‘kanker op de tong’ toewenste en een fatwa heeft uitgesproken tegen Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA). Deze week werd bekend dat hij 55.000 euro eist van PVV-leider Geert Wilders. Deze zou in zijn anti-koranfilm Fitna een Netwerk-interview met de imam hebben opgenomen, zonder zijn toestemming.

De vraag is natuurlijk om welke sporten het gaat. Zouden ze volleyballen? Kaatsen? Boogschieten? Of de Olympische sport crosscountry met geweer schieten. lees verder

De sokken van G-Star (RAW)

Schaken

Monday, October 18th, 2010

Voor mijn verjaardag heb ik de sokken van Magnus Carlsen gekregen! Blauwe sokken van het merk G-Star, waarvoor Magnus momenteel wereldwijd reclame maakt. Als fan kan ik alleen maar zeggen: heerlijke sokken. Je kunt ook Magnus-broeken, jassen, truien en dassen krijgen, maar ik ben heel tevreden met mijn sokken.

G-Star 6

U wist het misschien niet, maar een goede sok is onontbeerlijk voor de schaker. Grootmeester J.H. Donner, die maat 48 had, heeft eens gezegd: “Alle grote mannen hebben hun fouten. Bij mij zijn dat mijn voeten”. Donner had ook altijd sokken met gaten, omdat geen vrouw die voor hem wilde stoppen en hij niet iemand was om naar de Hema te gaan. lees verder

Gedaald tot een bedenkelijk niveau

Beweringen en bewijzen

Saturday, October 16th, 2010

Omdat mijn vader journalist was en in die hoedanigheid ook de ingezonden brievenrubriek beheerde, ben ik van jongs af aan vertrouwd geweest met het fenomeen van boze mensen die het niet eens zijn met wat in de krant staat.

Boos

De rubriek van mijn vader heette “Maar meneer…”, een titel die tenslotte gesneuveld is onder de feministische kritiek dat een krant niet alleen een meneer is, maar ook een mevrouw. Tegenwoordig hebben die rubrieken allemaal onbestemde namen als “Geachte Redactie” of “Reacties”.

Een naam die in mijn geheugen gegrift staat, is die van mijnheer Torenspits. Dat was een abonnee, die ons altijd precies om etenstijd belde. lees verder

Op staatsbezoek in Fort Knox

Columns

Saturday, October 16th, 2010

Voor de populariteit van politici zijn imago en beeldvorming vaak belangrijker dan de inhoud en de kwaliteit van het beleid. Laten wij daarom nagaan wat wij van de belangrijkste bewindslieden uit het kabinet-Rutte in dit opzicht kunnen verwachten. Ze staan nu allemaal schoon gewassen aan de start, maar straks zal een aantal van hen lelijk beschadigd zijn. lees verder

Bril & Pam (14)

Gastenhoek

Tuesday, October 12th, 2010

In 2005 had ik met Martin Bril een kleine, tweewekelijkse correspondentie voor het blad Verzekerd!

Bril & Pam 3

Het betaalde goed, dit intern verspreide blaadje voor verzekeraars, maar weinigen zullen onze stukjes gelezen hebben. lees verder

Maar meneer…

Maar meneer

Tuesday, October 12th, 2010

Reageren kan hier.  Tevens voor aanvragen lezingen en optredens. En hier volgen enkele reacties op mijn Buitenhof-column, getiteld Self full filling prophecy, over het nieuwe kabinet.

Varken

Even in reactie op uw column in Buitenhof vanmiddag:

dit zijn (vind ik) uitlatingen van een “vies stinkend links varken” die uitspraken doet zonder zijn volle verstand. ik hoop dat U dat ooit nog eens krijgt, echter dat acht ik zeer onwaarschijnlijk gezien uw leeftijd.ik hoop dat buitennhof zich SNEL bedenkt en uw “knorrige” geluid zal doen verdwijnen.

Met de meeste minachting, J. Wismeijer lees verder

Kosjere seks, CDA liet God weg en gediscrimineerde Groenlanders

HUMAN

Monday, October 11th, 2010

Rabbijn: Seks met de vijand is kosjer

Ik haalde het bericht uit Trouw, die het van het ANP overnam. Het ANP nam het bericht weer over de Israëlische kranten. In de ANP-versie wordt vreemd genoeg niet gemeld wie de bewuste rabbijn was. In Haaretz wordt gesproken van Ari Shvat’s. Dergelijke operaties worden in het Engels beschreven als Honey-pot missions.

Hier de Nederlandse versie:

TEL AVIV (ANP) – Vrouwelijke agentes – zie Ursula Andrews – van de Israëlische geheime dienst Mossad mogen buitenechtelijke seks hebben als dat in het belang van Israël is. Dat staat in een studie van een rabbijn onder de titel Verboden seks in het belang van de nationale veiligheid.

Bij een zogeheten Missie Honingval kunnen Israëlische agentes proberen om gevaarlijke terroristen bij de seks belangrijke informatie te ontfutselen, aldus de krant Yediot Achronot.

alt


De rabbijn die buitenechtelijke spionnenseks in de joodse traditie toelaatbaar acht, beroept zich op meerdere Bijbelverhalen. Zo gebruikte de Joodse Ester haar vrouwelijke charmes om de Perzische koning Xerxes I te weerhouden van de moord op duizenden Joden.
De Mossad moet indien mogelijk ongehuwde agentes inzetten voor de Honingval-missies. Agentes die zich schuldig maken aan echtbreuk, moeten daarna scheiden volgens de rabbijn.

Vreemd eigenlijk dat aan een dergelijke regel voor mannelijke agenten kennelijk geen behoefte is.

CDA’er Bleker laat God verdwijnen

Een opmerkelijke column van Ikon-pastoor Bram Grandia (zie foto) op de site van de Ikon.

‘Het duo vrijheid en verantwoordelijkheid

Partijvoorzitter Henk Bleker begon gisteren duidelijk geëmotioneerd aan zijn meditatieve opening. Bleker citeerde uit de beroemde preek 80 van Augustinus. Ik hoorde in dat citaat de zin: ’Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen…?’ Dit klopt niet, dacht ik. Hier wordt wat vergeten. Ik zocht de oorspronkelijke tekst. Augustinus zegt: ‘Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden… Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? De wereld is slecht, jazeker, slecht. .. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht en alles wat daarin is, vissen, vogels en bomen ook niet. Alle dingen zijn goed. Nee, het zijn slechte mensen die de wereld slecht maken.’

alt


Dat zegt Augustinus. Wat doet Bleker? Hij verandert de zin ‘waarom teleurgesteld, waarom mopperen op God?’ in ‘waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen?’ Daarmee wordt deze van God losgemaakte zin een wapen tegen de critici van het regeer- en gedoogakkkoord. Ze worden bij voorbaat weggezet als teleurgestelden en mopperaars. Dit is een klassieke vorm van tekstmisbruik. Augustinus wordt in stelling gebracht tegen de teleurgestelden . ‘Op God’ slikt Bleker in. Is dat symptomatisch? ‘Het CDA is van God los’ riep een aantal CDA-leden gisteren. Je zou het denken na dit bewust weglaten van God in de opening. Zo is God niet meer een kritisch tegenover. Zo is een preek van Augustinus niet een preek om naar te luisteren, maar een schot voor de boeg tegen de critici van de partijlijn. Bleker had beter moeten weten of het moet zijn dat een CDA hoftheoloog deze gecorrumpeerde tekst aan hem heeft aangeboden. Dat alles om het regeer- en gedoogakkoord en de samenwerking met de PVV te redden.


Dat het gebed om helderheid waaruit Bleker citeerde niet een gebed van de grote theoloog Niebuhr is, maar een gebed uit een onbekende bron, talloze malen gebruikt o.a. door Niebuhr voor alle mogelijke gelegenheden, laat ik nu maar even rusten. Als een meditatief moment ertoe dient de luisteraars een partijpolitieke richting op te duwen, is het beter om die opening achterwege te laten. Juist ter wille van de C. Augustinus wilde voorkomen dat God de schuld krijgt van de slechte tijden. Het zijn mensen, slechte mensen, die de wereld slecht maken. Het was de moeite waard geweest als partijvoorzitter Bleker daar wat langer bij had stil gestaan.

Opmerkelijk trouwens dat Bleker God weghaalt, omdat hij de suggestie wil wekken: waarom teleurgesteld zijn? lees verder

Self full filling prophecy

Buitenhof

Sunday, October 10th, 2010

De socioloog Robert Merton was de ontdekker van de self full filling prophecy – de zelfbevestigende voorspelling. Dat verschijnsel treedt op wanneer een voorspelling, die op verkeerde veronderstellingen berust, dusdanig gedrag veroorzaakt dat de voorspelling alsnog uitkomt.

Klinkt ingewikkeld, maar is aan de hand van het kabinet-Rutte eenvoudig uit te leggen.

Informateur Ivo Opstelten heeft de Koningin en het Nederlandse volk proberen wijs te maken dat het nieuwe kabinet kan rekenen op een solide basis. Dat is duidelijk onwaar. Het kabinet-Rutte is een minderheidskabinet, waarvan één van de partijen ook nog eens intern wordt verscheurd. Om aan een meerderheid te geraken, moet dit kabinet zich laten gedogen door de PVV van Geert Wilders, die volgens de CDA-dissidenten juist moet worden ontmaskerd. Verder is de PVV de partij van drinker Hero Brinkman, vechtersbaas Marcel Hernandez, neusafhakker Martin Bosma en van dierenmalloot Dion Graus. En als die allemaal in het gareel zijn, komen ze uit op 76 zetels. Een meerderheid van precies één.

En dan heb ik nog niet eens over de Eerste Kamer, waar deze coalitie nog helemaal geen meerderheid heeft.

Je bent dus niet goed bij je hoofd als je zoiets solide noemt. Toch kan het kabinet-Rutte best vier jaar volmaken, om de reden dat de betrokken partijen ook wel weten hoe wankel hun coalitie is en elkaar – juist daarom – stevig zullen omklemmen. In dat geval wordt de voorspelling bevestigd.

Vriendjespolitiek

En dan ministersposten. Zij die zich voor dit kabinet hebben ingezet, zijn beloond. Wat is het toch mooi om voor het landsbelang te werken, als je daarmee ook je eigen belang dient. Beloningen zijn gegaan naar de informateurs Uri Rosenthal en Ivo Opstelten. Naar CDA-onderhandelaar Henk Bleker, die liever bij zijn paarden bleef. Naar Piet-Hein Donner en Hans Hillen, die hebben gebeten naar iedere tegenstander van samenwerking met de PVV.

Gerd Leers wordt minister van Integratie. Maar nog geen jaar geleden moest hij als burgemeester van Maastricht opstappen, toen bleek dat hij zijn functie had misbruikt om zijn persoonlijke belangen veilig te stellen. Het mocht net geen corruptie heten, maar misschien kan de AIVD hem toch even screenen.

Opmerkelijk is de benoeming van Ben Knapen tot staatssecretaris. Ooit begonnen als hoofdredacteur, toen voor tonnen voorlichter bij Philips en daarna in de directie van uitgever PCM, waar zijn zwakke beslissingen het bedrijf zowat ten gronde hebben gericht. Hij kreeg een gouden handdruk van anderhalf miljoen euro. Een later verschenen rapport gaf  aan de falende bestuurders de aanbeveling om de bonussen te retourneren, maar Knapen hield de poen. Als Knapens benoeming symbolisch is voor dit kabinet, weten wij tenminste voor welke idealen het staat.

Voor: zoveel mogelijk je zakken vullen.

Dit is het kabinet van het korte geheugen. Werkgeversvoorzitter Bernhard Wientjes wilde Wilders vorig jaar nog aanpakken, omdat de film Fitna onze handelsbetrekkingen zou schaden. Nu vindt een blije Wientjes het regeerakkoord zelfs links. Erg grappig allemaal, maar het eerste staatshoofd heeft al afgezegd. De president van onze grote handelspartner Indonesië komt niet.

En waar is trouwens Frits Bolkestein? Een jaar geleden noemde hij Wilders “een blamage” en “de risee”. Altijd stond Il Commandante van de liberalen paraat om links inconsequenties te verwijten, maar nu blijft het stil.

Kortom, dit wordt een kabinet om je vingers bij af te likken, vooral voor columnisten.

Buitenhof, 10 oktober 2010.

Vooruit Geert, spreek!

Beweringen en bewijzen

Sunday, October 10th, 2010

In München beweert de advocaat van de vermeende oorlogsmisdadiger Iwan Demjanjuk voortdurend dat het hier om een politiek proces gaat. Demjanjuk is niet alleen het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van de Koude Oorlog.

Demjanjuk7

Destijds is Demjanjuk door de Russen gebruikt om aan te tonen dat de Verenigde Staten met grote gretigheid oud-nazi’s hebben opgenomen. Met zijn complottheorieën komt Ulrich Busch niet ver. Een getuige-deskundige die zijn veronderstellingen wil staven, heeft hij nog niet gevonden. Ondertussen stapelen de bewijzen tegen zijn cliënt zich op.

lees verder

Måste vi till de Dam, än landa vi till de Dam!

Columns

Sunday, October 10th, 2010

De Nobelprijs voor de literatuur is dit jaar gegaan naar Mario Vargas Llosa. Een goede schrijver, die nog eens zijn stem heef verheven toen Theo van Gogh in Nederland de schuld kreeg van zijn eigen dood. Toch had ik het Harry Mulisch (83) dit keer van harte gegund. Vargas Llosa (74) had nog best even kunnen wachten. lees verder

De hond, de verzekeraar en het multiculturele feest

HUMAN

Monday, October 4th, 2010

Sorry, eerst even een opmerkelijk bericht dat niets met godsdienst te maken heeft, enkel en alleen omdat Theodor Holman en ik allebei een hond (Moor & Polly – zie foto) hebben. Ik vond het in Trouw:

Hond ook zonder echte riem ‘aangelijnd’

Een echte hondenriem is niet meer nodig om een hond volgens de wet aangelijnd te hebben. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Haarlem dinsdag bepaald.

alt

Een hondenbezitter was beboet omdat zijn hond niet was aangelijnd in een gebied waar dat wel verplicht is. De man had echter wel een elektronische aanlijning, waarmee hij de hond op afstand met stroomschokken kon corrigeren. Daarom tekende hij bezwaar aan tegen de boete, waardoor de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam.

Die is nu overtuigd dat de man door deze vorm van aanlijning zijn hond inderdaad onder controle heeft. Toen de wet voor het aanlijnen van honden werd opgesteld, kon de overheid er volgens de rechter geen rekening mee houden dat andere methoden werden ontwikkeld.

Ziet u het schokkende van dit bericht? Stroomstoten! De eigenaar van de hond moet dubbel gestraft worden!

Ruzie tijdens multicultureel feest: woedende Turken vallen Amnesty-spreker aan

Gevonden op de site Nieuw Religieus Peil:

Amnesty International-vertegenwoordiger Heiko Müller wekte tijdens het multiculturele feest ‘Neustadt gegen Fremdenhass’ de toorn op van leden van de Islamitische Kulturverein met zijn oproep een petitie te tekenen voor de vrijlating van de Turkse auteur Dogan Akhanli. Akhanli laat zich zeer kritisch uit over de Armeense genocide.

Leden van de Islamitische Kulturverein probeerden het podium te bestormen onder uitroepen als ‘dit is discriminatie’, ‘we laten ons niet beledigen’. Waarop Müller zei: ‘in tegenstelling tot Turkije kunnen we hier vrij voor onze mening uitkomen’. De gemoederen werden door omstanders bedaard.

alt

De vlam sloeg echter helemaal in de pan toen Müller ’s middags opnieuw het podium opging. Toen de hij de woorden ‘afslachten’’ en volkerenmoord’ uitsprak, stormden zo’n 20 tot 30 mannen, vrouwen en jongeren vanuit het kraampje van de Kulturverein schreeuwend naar het podium. De stemming was zeer explosief en de politie moest ingrijpen. Een aantal mensen verliet uit angst voortijdig het evenement.

Er vonden meer ongeregeldheden plaats. De zeer fundamentalistische flyers in een Koerdische stand zorgden voor irritatie. Problemen ontstonden ook op het eind van het evenement bij de stand van de islamkritische organisatie Pax Europa. Op het moment dat een vrouw alleen in de stand zat, griste een groep Turkse meisjes de folders weg, smeten boeken op straat, terwijl ze schreeuwden ‘hou je bek’.

De vereniging Neustadt gegen Fremdenhass wil de voorvallen onderzoeken.

Er zit in zo’n bericht bijna alles van een multiculturele tragedie. Alle misverstanden kom je er in tegen. De goede wil die strandt, het Kulturverein dat uitloopt op een Kultuurbarbarij. lees verder

Een jonge mastodont is geboren

Invallen

Monday, October 4th, 2010

Gerontocratie is de staatsvorm, waarbij de ouderen en de wijzen het voor het zeggen hebben. Het schijnt ooit in Griekenland te hebben bestaan en de Sovjetregering onder Brezjnev werd zo genoemd.

Balkenende in VN

Eén ding is zeker: het huidige Nederland is het tegenovergestelde van gerontocratie. Een politicus, die hier de vijftig is gepasseerd wordt “een mastodont” genoemd. Ook wel “een olifant” of “dinosuarus”. In Nederland houden wij vooral van jong, fris en brutaal. Als er een zendgemachtigde in het publieke bestel bijkomt, mag u eens raden wat daar de kernbegrippen voor zijn. Inderdaad: jong, fris en brutaal. lees verder

Briljant politicus

Buitenhof

Sunday, October 3rd, 2010

Partijcongressen zijn vaak slaapverwekkende gebeurtenissen, maar het CDA-congres over het beoogde minderheidskabinet met gedoogsteun van Geert Wilders, heb ik zeven uur lang ademloos gevolgd. En dat terwijl ik al van te voren wist hoe het zou aflopen.

Je kunt veel van het CDA zeggen, maar één ding moet je de partij nageven: de interne democratie is springlevend. Daar kan de PVV, met dat ene lid, nog een puntje aan zuigen.

Laat ik beginnen mijn grote bewondering uit te spreken voor Maxime Verhagen. De partij was onder zijn voorganger gehalveerd, maar onder Verhagen zijn ze dubbel en dwars teruggekomen met een recordaantal ministersposten voor zo’n kleine partij.

Maxime Verhagen (2)

Ook bleek Verhagen een onvervalst oratorisch talent. Indachtig de stelregel dat je de zaken persoonlijk moet maken, verwees hij in zijn rede precies op het juiste moment naar zijn vader. En omdat Verhagen ook nog een geweldige acteur bleek te zijn, kreeg hij precies op het juiste moment tranen in de ogen.

Maar bovenal betoonde Maxime Verhagen zich een briljant machtspoliticus, voor wie het congres volledig door de pomp ging. Let op mijn woorden: als het CDA straks nog maar één zetel overhoudt, zullen ze Verhagen handwringend vragen om minister-president te worden.

Knap werk dus, al blijft het sneu voor die mevrouw die op het congres vertelde dat zij lid van het CDA was geworden, omdat zij voor de verkiezingen van Maxime een tweet had gekregen, waarin hij haar verzekerde nooit te willen leven in een land waar Wilders aan de macht is.

Er waren vele memorabele momenten op dit congres, zoals het optreden van de 95-jarige oud-premier Piet de Jong en de ontboezeming van Hannie van Leeuwen. Maar het meest memorabele vond ik toch de korte verklaring van minister Hirsch Ballin. Dat uitgerekend iemand met de naam Hirsch Ballin al die christenen op hun verantwoordelijkheid moest wijzen, was iets waar ik kippenvel van kreeg.

Uiteraard gaf de grote meerderheid van het congres hem geen gelijk. Per slot doet het CDA zich soms voor als een beginselpartij, maar is het vooral een bestuurspartij. Het congres was een strijd tussen de oude en de nieuwe generatie. Tussen de mastodonten, olifanten en dinosaurussen die de beginselen van de partij wilden verdedigen en de jonge honden die staan te trappelen en hun carrière zien stagneren. Dit congres liet het opmerkelijke verschijnsel zien dat de ouderen principiëler en idealistischer zijn dan de jongeren. Precies het omgekeerde van de verhoudingen in de rebelse jaren zestig.

Verhagen heeft gewonnen, maar de prijs zou wel eens erg hoog kunnen zijn.

Tegelijk met het congres hield Wilders in Berlijn een anti-islam toespraak, waarin hij uithaalde naar Bondskanselier Angela Merkel, tevens het grote boegbeeld van de Duitse christendemocraten. Verhagen krijgt meteen veel uit te leggen aan de zusterpartij van onze oosterburen.

Tenslotte gingen de congresleden van het CDA uiteen in het vaste voornemen dat zij zich weliswaar laten gedogen door Wilders, maar dat zij hem tevens zullen bestrijden, zodra hij de minderheden op de korrel neemt. Zoiets wordt lastig: alsof je de morele vinger opheft tegen iemand, van wie je zojuist een flinke som geld hebt geleend. Dat kun je één, twee keer doen, maar er komt altijd een moment waarop moet worden afgerekend.

Buitenhof, 3 oktober 2010

Jacques de Kadt en de schijnélite

Beweringen en bewijzen

Sunday, October 3rd, 2010

“Welkom in Rechtse Kerk”, kopte De Pers op de voorpagina, toen het beoogde kabinet-Rutte eindelijk de onderhandelingen had afgesloten. Even verder somde de krant de taboes op die binnen de Rechtse Kerk tot bloei zullen komen.

Jacques de Kadt

Een dag eerder was het boek van de PVV-ideoloog Martin Bosma gepresenteerd: De schijnélite van de valse munters. Arabist Hans Jansen hield een inleidend praatje. Hij refereerde aan de beruchte toespraak van Enoch Powell uit 1968, die in het Lagerhuis had  gewaarschuwd voor “rivieren van bloed”, wanneer de massa- immigratie ongehinderd voort zou gaan. Verder omschreef Jansen de milieubeweging als “de groene Khmer” en sprak hij over “het sultanaat van Amsterdam-West”. lees verder

Vloer gedweild en dweil gevloerd

Columns

Sunday, October 3rd, 2010

Scholen voor de Journalistiek, haast u!

Jan Dijkgraaf wil bij u één dag in de week lesgeven. Dat beweerde hij althans in de Volkskrant, daags nadat ook bij omroep Powned het doek voor hem was gevallen. Jan Dijkgraaf – weg bij HP/De Tijd en weg bij Powned, tevens uitvinder van de Nederlandse vuilnisbakkenjournalistiek – zoekt een baan op een uwer scholen. lees verder