Archief

March, 2007

Banaan als de atheïstische nachtmerrie

Columns

Saturday, March 31st, 2007

Het stond in Elsevier, en zelf heb ik het niet nageteld, maar volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau IDC werd alleen al vorig jaar 161 exabyte aan informatie de wereldbol rondgestuurd. Wij hebben het hier om digitale teksten, foto’s, filmpjes, websites, telefoongesprekken en wat dies meer zij. Willen wij diezelfde hoeveelheid informatie in boeken opslaan, dan hebben wij daarvoor een stapel nodig die twaalf keer zo lang is als de afstand van de aarde tot de zon. lees verder

Het openslaan van dit boek was reeds een genoegen

Boeken etc

Saturday, March 31st, 2007

Tjon
Theodor Holman
Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar

Zijn uitgever had het hele Amstel Hotel afgehuurd, toen Theodor Holman een paar weken geleden zijn nieuwe roman Tjon presenteerde. Alle belangrijke resencenten van Nederland waren uitgenodigd voor het diner, en uiteraard was ik er ook bij als vriend van de auteur. Het werd een bachanaal. Tussen elke gang door hield Holman een verhandeling over hoe literatuur volgens hem bedreven moet worden en daarbij liet hij niet na zijn stil luisterend gehoor te geselen. lees verder

De Commissie Gewetensbezwaren vergadert

Columns

Friday, March 30th, 2007

De voorzitter van de Commissie Gewetensbezwaren voor Ambtenaren (CGA) opende de vergadering.

“Hartelijk welkom, dames en heren”, zei hij, “aangezien na het aantreden van het kabinet-Balkenende IV het aantal ambtenaren met gewetensproblemen aanzienlijk is toegenomen, heeft de regering een commissie in het leven geroepen om de problemen te inventariseren. Voor alle helderheid zal ik kort uiteenzetten wat er aan de hand is”. lees verder

Islamofobie, apen, varkens & Rabbae

Beweringen en bewijzen

Tuesday, March 27th, 2007

Het soort bericht dat je steeds vaker tegenkomt:

De universiteit van Leeds heeft een lezing afgelast uit angst voor een aanslag door moslims. Een Duitse wetenschapper had willen spreken over islamitisch antisemitisme in het Midden-Oosten als erfenis van Hitler. De universiteit van Leeds verklaarde dat zij bezorgd was over de veiligheid van de Duitse academicus, Matthias Küntzel. Küntzel zelf reageerde verbolgen. In de Britse krant The Times van gisteren bestempelde hij het besluit als censuur en een ingreep in de vrijheid van meningsuiting. De universiteit reageerde op klachten van moslimstudenten.

Uit Trouw van 15 maart 2007. lees verder

De taxichauffeur en The Philosophy of Clothes

Boeken etc

Monday, March 26th, 2007

De literaire kring
Marjolijn Februari
Uitgeverij: Prometheus

Op pagina 178 van De literaire Kring, de nieuwe roman van Marjolijn Februari, wordt een kleine gebeurtenis verteld die naar mijn idee heel kenmerkend is voor het schrijven van Februari. Over de advocaat Lucius, overigens niet de hoofdpersoon uit het boek, valt te lezen dat hij “’s middags in Amsterdam een taxichauffeur heeft gesproken die een theorie probeerde te formuleren over het verschil tussen ruimte en tijd”. lees verder

Verdraagzaam Nederland

Maar meneer

Saturday, March 24th, 2007

Naar aanleiding van mijn column in de Volkskrant over de nooit gepubliceerde roman van Hans Janmaat ontving ik een onthutsende brief van enkele naamgenoten van Janmaat. De brief laat zien hoe weinig tolerant Nederlanders zijn en hoe kleingeestig. Alleen al de confrontatie met de naam Janmaat is voor veel Nederlanders kennelijk voldoende aanleiding om zich misselijk te gedragen. De naamdragers hebben mij gevraagd geen verdere informatie te geven over hun identiteit. Hier volgt de brief: lees verder

Ab Normaal, the comeback kid

Columns

Saturday, March 24th, 2007

Niet echt op zoek naar iets speciaals zat ik van de week maar zo’n beetje voor mij uit te zappen, toen ik opeens iets zag, waarvan ik pardoes van de bank viel. Na van de schrik te zijn bekomen, krabbelde ik overeind, wreef mij de ogen uit en keek nog eens goed. En inderdaad, het was zo. Ik meende dat hij al jaren dood was, maar nee, daar was hij weer – op Talpa. lees verder

De vrouw van de secretaris

Beweringen en bewijzen

Tuesday, March 20th, 2007

Uit een interview met Ronald Plasterk, minister van Onderwijs:

Als scholier schreef hij (Plasterk) voor de schoolkrant een interview met Norbert Schmelzer en kreeg hij maatschappijleer van de latere CD-voorman Hans Janmaat. Niet dat Janmaat hem nou enthousiast maakte voor de politiek. In een column schreef hij over “het smoezelige deel van de natie” dat Janmaat vertegenwoordigde. Dat zou hij als minister niet meer kunnen zeggen over het electoraat van Wilders. “De Kamer oordeelt over het kabinet, niet andersom”, is het antwoord”.

De Telegraaf van 15 maart 2007. lees verder

Een walgelijke column

Maar meneer

Sunday, March 18th, 2007

Reageren kan. Ingezonden brieven worden hier geplaatst. Ook te gebruiken bij aanvragen voor lezingen, voorlezen en andersoortige optredens (o.a. met Bril). De naam van deze rubriek is ooit door mijn vader voor Het Parool bedacht, maar werd later vervangen omdat die geen vrouwelijke ingezonden brievenschrijvers zou aanspreken. De naam, die helder een bepaald soort boosheid uitdrukt, krijgt hierbij een tweede leven.

Boze brieven over Godverdenondedju! – nieuw.  lees verder

Over de relatie tussen geloof en geweld

Columns

Sunday, March 18th, 2007

Op de vraag naar de relatie tussen religie en geweld heerst in verschillende kringen een taboe. Liever wordt ons verteld dat religie staat voor liefde, goedheid en waarheid. Dat er niettemin gelovigen zijn die moorden plegen, vrouwen onderdrukken, of oproepen tot andere vormen van intolerant gedrag, wordt door geloofsgenoten vaak beschouwd als abberaties, die niets met religie te maken hebben. lees verder

Sharon Kips = Kader Abdolah

Columns

Saturday, March 17th, 2007

Soms kom je ineens, zonder dat je iets misdaan hebt, voor een moreel dilemma te staan. Zo schreef ik een paar maanden geleden een recensie over De verstotene van Naima el Bezaz. Afgezien van stilistische onvolmaaktheden vond ik het een belangwekkende roman. “In fictie doet Naima el Bezaz in feite hetzelfde als wat Ayaan Hirsi Ali in non-fictie heeft gedaan”, was mijn conclusie. lees verder

Waarom dit kabinet tot 2009 blijft zitten

Invallen

Saturday, March 17th, 2007

Wordt het kabinet Balkende IV een vechtkabinet?

Daarover zijn de meningen verdeeld. Zelf straalt de ministerploeg uiteraard gevoelens van diepe verbondenheid en saamhorigheid uit, maar wat wil je als je net een regeerakkoord hebt getekend?

Het dagblad De Telegraaf daarentegen uitte voorzichtige twijfels. De krant citeerde “een PvdA-kopstuk”, die gezegd zou hebben: “Balkenende is ook maar een omhooggevallen hoogleraar… lees verder

The real thing blijft onverslaanbaar

Boeken etc

Saturday, March 17th, 2007

Het schervengericht
A.F.Th. van der Heijden
Uitgeverij: Querido

Over de gruwelijke moord op Sharon Tate en haar vrienden, die op 8 augustus 1969 nabij Los Angelos werd gepleegd door vier leden van de Manson-familie, zijn vele strekkende meters boeken geschreven. Het beroemdste is nog steeds Helter Skelter van Vincent Bugliosi, “the district attorney who put the puzzle together”. Het inmiddels wat beduimelde fotokatern gaat nog steeds door merg en been. Overigens schrijft Buliosi nog steeds over moordzaken. lees verder

Averbach 85 jaar

Schaken

Tuesday, March 13th, 2007

Onlangs is de Russische grootmeester Joeri Averbach 85 jaar geworden. Hoewel hij niet meer speelt, is hij nog zeer actief. Hij reist veel en enkele keer geeft hij op het Max Euwe Centrum in Amsterdam een lezing.

Averbach-Platonov.jpg

Averbach heeft een turbulent leven achter de rug, dat begon toen zijn Duits-joodse vader trouwde met een Russin uit een overtuigd Grieks-orthodox gezin. lees verder

De eerste brief van staatssecretaris Sharon Dijksma

Beweringen en bewijzen

Monday, March 12th, 2007

Uit de eerste officiële brief van staatssecretaris Sharon Dijksma: “Het functioneren van het interim-bestuur van SIBA moet in het perspectief worden geplaatst van de situatie waarin SIBA zich in financieel, kwalitatief en bestuurlijk opzicht bevind”. En even verderop: “Het is in het belang van de kinderen dat de overdracht van de scholen naar een ander bestuur, hetzij de sluiting van de scholen, op een goede manier gebeurd”.

De Volkskrant 7 maart 2007

lees verder

Waarom Jacques Tichelaar zo plat praat

Columns

Saturday, March 10th, 2007

Kijkend naar het door Paul Witteman geleide debat moest ik aan Koos Vorrink (1891-1955) denken. Hij was de voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en later ook nog van de SDAP en de PvdA. Voor de oorlog heeft hij in dezelfde senaat gezeten, waarvan afgelopen woensdag de samenstelling werd bepaald. Mijn vader heeft Koos Vorrink nog gekend. lees verder

De worst van Laurens Jan Brinkhorst

Boeken etc

Saturday, March 10th, 2007

Op weg naar het schavot
Kees Fens
Boekenweekessay van de CPNB

Een jaar geleden, op 3 maart 2006 om precies te zijn, schreef Kees Fens in de Volkskrant een hartverscheurende column onder de titel: Een wereld van schaduwen. Het was de week voor de boekenweek 2006 en hoewel het thema “muziek” heette te zijn, ging dat stukje over het langzaam blind worden en over de angst voor “een leesloos leven, dat geen werkelijk leven meer is”. lees verder

Godverdenondedju!

Columns

Saturday, March 3rd, 2007

In het kabinet-Balkenende IV is Ronald Plasterk, de minister van Onderwijs, de te volgen man. Dat is niet alleen omdat hij intelligent, briljant en atheïst is, maar ook omdat hij als columnist zijn opvattingen nauwkeurig heeft vastgelegd. Alles wat hij onderneemt, zal onmiddellijk worden afgezet tegen wat hij daarover eerder heeft gezegd of geschreven. lees verder

Heus, je voelt het aan je water

Columns

Saturday, March 3rd, 2007

Het Parool, 3 maart 2007

Wie tussen de regels door leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Geloven in het publiek domein, het 513 pagina’s dikke rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, is geschreven met een dubbele agenda. De opstellers doen weliswaar of zij neutraal zijn, maar af en toe komt de aap uit de mouw, bijvoorbeeld wanneer de rapporteurs verklaren dat ongeloof de jeugd maar tot het cynisme brengt. lees verder

De val van een eerloze verrader

Boeken etc

Saturday, March 3rd, 2007

Lucifer
Connie Palmen
Uitgeverij: Prometheus

Lucifer van Connie Palmen is een sleutelroman, waarvan de sleutel wordt bijgeleverd in de laatste alinea. Daar vermeldt de schrijfster: “In de afgelopen jaren sprak ik talloze mensen over Peter Schat en Marina Schapers en over de dramatische gebeurtenis op 26 juli 1981. Ik ben hen dankbaar voor de verhalen”.

Zo, Lucifer is dus een boek dat gaat over Peter Schat en Marina Schapers. Maar waarom worden ze dan in het boek Lucas Loos en Clara Wevers genoemd? lees verder