Archief

January, 2009

Eigen ghetto’s en religieuze aanvallen

HUMAN

Sunday, January 25th, 2009

44% VAN DE MOSLIMS WIL NIET INTEGREREN

In de Britse krant de Daily Star stond verontrustend bericht over een onderzoek onder moslims naar de bereid om te integreren. Maar liefst 44% van de Britse moslims ziet daar niets in en zou liever in ghetto’s blijven wonen dan om op te gaan in de Britse samenleving.

ghetto 2.bmp

Het is altijd moeilijk de waarde van dit soort onderzoeken aan te geven. Spreken de ondervraagden de waarheid? Zijn ze misschien onderhevig aan sociale controle. Uit het onderzoek blijkt ook dat tegenstellingen aangaande ras nu als minder belangrijk worden ervaren dan religieuze wrijvingen in de maatschappij.

Hier is het bericht: lees verder

Waarom die agressie?

Maar meneer

Saturday, January 24th, 2009

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder een reacties van Freek de Jonge, Bart Soepnel (hoofdredacteur NPS) en een kleine correspondentie met Atte Jongstra over de boekenkast van Abdelkader Benali .

Freek 3.bmp

Beste Max, (zie stuk).

waarom die agressie?
ik herinner me dat ik kaartjes voor je opzij gelegd had
ben je toen geweest?
en heb je vol walging het pand verlaten?

denk je dat er nog ooit een beter spel dan het schaakspel bedacht wordt

en zo nee waarom niet? lees verder

IJskoninkje

Gastenhoek

Saturday, January 24th, 2009

De volgende column is van de astonoom Dap Hartmann. Hij is docent aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU in Delft.

Antartica.bmp

‘Rijksvoorlichtingsdienst, goedemiddag’.

”Goedemiddag. Ik lees net in de krant dat Willem Alexander binnenkort naar Antarctica vertrekt’. lees verder

De Christen-Unie en het Calvijnjaar

Invallen

Saturday, January 24th, 2009

Hoe staat het in dit onvolprezen Calvijnjaar met de ministers van de Christen-Unie? Zou Calvijn tevreden op hen neerkijken, vooropgesteld natuurlijk dat Calvijn gepredestineerd was om in de hemel terecht te komen.

Calvijn1.bmp

Want dat weet je als mens nooit. Voor hetzelfde geld ben je niet uitverkoren en moet je zuchten in de hel. En dan valt er natuurlijk niet veel naar beneden te kijken.

Ik denk dat Calvijn er tevreden mee zal zijn dat de Christen-Unie een minister van Defensie heeft. Geen minister van naastenliefde of godvruchtigheid, maar van het leger en soldaten. Calvijn hield wel van een politionele macht. lees verder

Handel in hoop is niet zonder gevaar

Beweringen en bewijzen

Saturday, January 24th, 2009

“Een leider is een handelaar in hoop”, heeft Napoleon eens gezegd. Waneer wij die uitspraak combineren met de opmerking van Gerard Reve dat geloof en hoop “gratis” zijn, dan beseffen wij dat 44ste president van de Verenigde Staten grote woorden heeft gebruikt en een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders heeft genomen.

Hoop2.bmp

Dat handelen in hoop niet zonder gevaar is, blijkt uit de mythe over de eerste vrouw.

Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij deden dat naar hun evenbeeld en dus werd het een man. Maar omdat die man ongelukkig was, stal Prometheus het vuur en schonk het aan de mensheid. lees verder

Karel blijft voor altijd bestaan

Boeken etc

Saturday, January 24th, 2009

Karel van het Reve, Verzameld werk 1 en 2
Uitgeverij: G.A. van Oorschot
Sterren: * * * * *

Karel heeft echt bestaan
Auteur: Arnon Grunberg
Uitgeverij: G.A. van Oorschot
Sterren: * * * *

Hoe het met u is weet ik niet, maar sommige doden hoor ik regelmatig praten. Ik bedoel niet op de radio of zo, maar in mijn eigen hoofd.

Karel van het Reve.jpg

Vooral van mensen die ik regelmatig heb ontmoet, hoor ik vaak de stem. Een van die mensen is Karel van het Reve.

De eerste keer dat ik zijn pregnante stemgeluid hoorde, moet in 1966 of in 1967 zijn geweest. lees verder

Zes jaar gratis publiciteit voor Geert Wilders

Columns

Saturday, January 24th, 2009

Deze week was de week van de twee leiders in het kampioenschap aandacht trekken voor advocaten: Bram Moscowicz en Gerard Spong. Beide advocaten genereerden aandacht met een aanklacht die zij persoonlijk hadden ingediend. Moscowicz wil dat Harry van Bommel zich moet verantwoorden voor het roepen van “Intifada!”, of woorden van gelijke strekking. lees verder

De oplossing is het Kalifaat!

HUMAN

Monday, January 19th, 2009

Op internet keek ik naar een anti-Israëldemonstratie in Berlijn. Daar werden leuzen gescandeerd, die ineens heel anders klinken als zij in het Duits worden geroepen, zeker als dat gebeurt in de stad waar Hitler ooit zo ongeveer hetzelfde heeft uitgedragen:”Juden raus aus Palestina!“.

Het klonk nog beter met twee woorden minder, want in die Beschrenkung zeigt sich die Meister.

Berlijnse demonstratie 2.bmp

Hamas-aanhangers houden van radicale oplossingen, die ook in het Duits nog radicaler klinken.

Berlijnse demonstratie 3.bmp

Gelukkig waren de demonstranten niet alleen maar negatief en hadden zij ook een oplossing:

Berlijns dermonstratie 4.bmp

Wel vraag ik mij af of er geen hoorfout is gemaakt. Is er niet geroepen: “Die Entlösing is das Kalifat!?“.

NOG EEN OPLOSSING VAN HAMAS

Hamas is een vindingrijke club, wat ook weer eens duidelijk wordt aan de hand van het volgende bericht op Newsmax.com. Wat erin staat is inmiddels door andere bronnen bevestigd. Niet alleen heeft Hamas de edele kunst van het hand afhakken weer ingevoerd, maar speciaal voor christenen is nu ook de kruisiging weer op het programma gezet: lees verder

Obama en the Max Pam professorship

Buitenhof

Sunday, January 18th, 2009

Als je op Google “Obama+Nederland” intikt, krijg je zeker anderhalf miljoen verwijzingen. Obama is populair in ons land. Hij heeft zelfs een eigen fanclub. Aangestoken door zijn charisma willen wij graag bij Obama horen. Dat blijkt ook uit de vele sites waarop wordt aangetoond dat Obama van Friese of Nederlandse afkomst is.

Zo zou Obama’s stamboom teruggaan naar de veertiende eeuw, toen er in Sneek of Tietjerksradeel ene Sicko Obama woonde. Daarnaast heeft het Pilgrim Museum in Leiden bekend gemaakt dat Obama’s betovergrootvader onder de naam Blossom in 1620 met de pilgrims naar Amerika is vertrokken. Ook zijn er berichten dat Hollandse slavenhandelaren in Kenia contacten hebben onderhouden met de Obama’s. Er zelfs een site, waarop wordt aangetoond dat de stieffamilie van de Obama zwaar heeft geleden onder de politionele acties in Indonesië.

Ik moet nu een onthulling doen.

Ook ik heb een nauwe band met Obama. Sterker nog: als u aan Obama zou vragen wie Max Pam – of Mèx Pèm – is, dan zou hij dat onmiddellijk weten.

Dat zit zo, en ik zeg er onmiddellijk bij: het is echt waar, u kunt het zelf nazoeken op internet.

Een van mijn voorvaderen, die ook Max Pam heette, werd in 1865 geboren in wat toen Bohemen heette. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten, waar hij furore maakte als jurist. Hij was een van de stichters van de rechtenfaculteit van de universiteit van Chicago. Nog steeds bestaat daar een naar hem genoemde leerstoel: de Max Pam professorship of American and Foreign law.

Max Pam Professor 2.bmp

Het is aan die faculteit dat Barack Obama zijn intellectuele scholing heeft genoten.

Hoewel de Chicago Law School als een conservatief bolwerk bekend staat, is het ook de broedplaats van veel verlichte geesten. De besten van hun generatie komen daar vandaan.

Onlangs heeft de gezaghebbende Amerikaanse jurist Cass Sunstein, gespecialiseerd op het gebied van de antiterrorismewetgeving, een stuk geschreven met de titel: The Obama I Know – de Obama die ik ken. Het gebeurde op het hoogtepunt van de verkiezingscampagne dat Sunstein plotseling door Obama werd opgebeld. Obama wilde alles weten over de rechtmatigheid waarmee president Bush zich een onbeperkt afluisteren van internationale telefoonverkeer had toegeëigend. De expert Sunstein had juist over die materie een artikel gepubliceerd.

Obama, schrijft Sunstein, bleek zich terdege te hebben voorbereid en stelde precies de goede vragen. Hij kwam zelf ook met een gedetailleerde lijst van voors en tegens. Het gesprek was diepgaand, hoewel het maar twintig minuten duurde. Aan het eind concludeerde Obama dat het onwettelijk was wat president Bush deed, maar dat hij nu de standpunten van de verschillende partijen beter had begrepen.

Zo’n man kan een begenadigd president worden, schrijft Sunstein.

De eerste juridische daad van Obama zal zijn het sluiten van Guantanamo, de gevangenis waar verdachten al jaren zonder proces vastzitten. Ik ben er trots op dat ik aan dat besluit, via mijn voorvader uit Bohemen, een steentje heb bijgedragen.

Buitenhof, 18 januari 2009

28 op de Schaal van Calvijn

Beweringen en bewijzen

Sunday, January 18th, 2009

Mijn C-Factor is 28. Ik heb het zelf gemeten op een test die ontwikkeld is door de Vrije Universiteit en het dagblad Trouw. C staat voor Calvinisme en de test bestaat uit 25 vragen, waarvan de antwoorden – ja of nee – het calvinistische gehalte van je opvattingen moeten weerspiegelen.

Calvijn2.bmp

Die 28 kan niet erg hoog zijn geweest, want toen die uitkomst verscheen, stond erbij dat mijn score eerder duidde op een katholieke geaardheid. Dat deed me goed, hoewel ik in mijn leven katholieke kerken alleen als toerist heb bezocht. Om heel eerlijk te zijn: ik heb de C-test niet helemaal eerlijk ingevuld. Dat komt omdat ik al snel in de gaten kreeg dat de opstellers van de test voornamelijk de goede eigenschappen van het calvinisme willen benadrukken. lees verder

Als de liefde maar niet zoek raakt

Boeken etc

Sunday, January 18th, 2009

Zoek op Liefde
Herman Franke
Uitgeverij: Podium
Sterren: * *

Met Zoek op Liefde heeft Herman Franke het tweede deel geschreven van een romancyclus, die hijzelf als “een megaproject” heeft gekwalificeerd. Het eerste deel heette Uit het niets en droeg in veel opzichten de elementen in zich van deze megalomane aanpak.

Herman Franke.bmp

Vooral inhoudelijk moest je wel enigszins filosofisch geschoold zijn om de diepere lagen te doorgronden, want Uit het niets grijpt terug op de paradoxen van Parmenides, die diepzinnigheden debiteerde als: “wij zijn en wij zijn niet”, “het is en kan niet anders zijn” of “het is en het is niet”. lees verder

Kinderen, tranen en voetbal – een gouden combinatie

Columns

Sunday, January 18th, 2009

Je kunt aan de programma’s wel zien dat Bart Soepnel hoofdredacteur Kunst & Cultuur van de NPS is geworden. Soepnel werkte daarvoor twaalf jaar bij SBS, waar hij ongetwijfeld het klappen van de kijkcijfers heeft geleerd. Een programma waarin ik Soepnels hand herken, is De School van Prem. lees verder

Schaakprijsvraag

Schaken

Monday, January 12th, 2009

Win een boek: Life and Games of Mikhail Tal

Tal.bmp

Voor de ongelukkigen die verslaafd zijn aan het schaakspel zijn de dagen rondom Oud & Nieuw sombere dagen. Veel schaakcafés zijn dan gesloten. Vaak staan de verslaafden koukleumend voor het raam, met de schaakstukken als zwavelstokjes in de hand, wachtend op het moment dat de deuren weer open gaan. Daarom richt mijn caritas – het is kerst – zich met nadruk op de verslaafde schaker. Te verdienen vallen dit jaar twee exemplaren van de autobiografie Life And Games Of Mikhail Tal. lees verder

Peniskokers in de knel

HUMAN

Monday, January 12th, 2009

BELHUISJ OF BELHAAI?

Ondede kop “Aboutaleb trekt meteen een streep in het zand” plaatste de Volkskrant een verslag van de eerste Rotterdamse raadsvergadering, door de nieuwe burgemeester voorgezeten. Daarbij deed zich al meteen een interessante discussie voor met Salima Belhaj van D’66, zie foto.

Salima Belhaj.bmp

Ahmed Aboutaleb (PvdA) ontdekte donderdag tijdens zijn eerste vergadering als voorzitter van de Rotterdamse gemeenteraad dat fractievoorzitter Salima Belhaj (D66) het ontzettend vervelend vindt als hij haar consequent aankondigt als ‘mevrouw Belhuisj’.

Gelieve in het vervolg ‘Belhaai’ te zeggen, maande het D66-raadslid de spiksplinternieuwe burgemeester in een onderonsje. ‘Belhuisj’ mag dan strikt genomen de correcte uitspraak zijn, de rest van Rotterdam zegt nu eenmaal ‘Belhaai’. Collega Fouad el Haji (PvdA), evenals Aboutaleb en Belhaj van Marokkaanse komaf, vond het verzoek van Belhaj bizar: ‘Je spreekt hem erop aan dat hij jouw naam op de juiste manier uitspreekt? Dat is toch te gek voor woorden?’

Wie heeft hier gelijk? lees verder

Met ontsteltenis en afgrijzen

Maar meneer

Monday, January 12th, 2009

Reageren, mits serieus, kan onderaan de pagina bij Maar Meneer. Ook voor aanvragen lezingen en optredens.

Hieronder enige reacties op mijn column in Buitenhof over Hamas. Zie ook website Buitenhof.

Hamas3.bmp

“Ik heb afgelopen weken een aantal radio en tv redacties benaderd met het verzoek nou eindelijk eens dieper te graven en een goed beeld te geven van het wezen van Hamas. Ik ontmoette alleen maar dovemans oren. De frustratie werd steeds groter totdat ik u column in Buitenhof hoorde. Dank daarvoor. Ik zie mezelf als vrijzinnig, sociaal en liberaal, maar erger me de laatste jaren aan de terreur van politiek correct links. Of het nu gaat om bijvoorbeeld intergratie, het milieu of de staat van de democratie (partitocratie), de berichtgeving is gevaarlijk eenzijdig. Soms interessante geluiden uit de marge: het verraad van links -Carel Brendel, of de groene rekenkamer krijgen geen stem. Goed gefundeerde kritiek op de nog steeds bestaande regentencultuur is sinds lang weer verstomd. Jammer genoeg zijn er alleen nogal infantiele rechtspopulitische geluiden uit Wilders-, Leefbaar- en Geen Stijl hoek te horen tegen politiek correct links. Uit de infantiele recht populistische hoek worde!

n er deze dagen vele initiatieven aangekondigd om publieke omroepen op te richten. Mijn vraag aan u : zou u het niet zien zitten om energie te steken in de oprichting van een kwalitatief hoogstaande KRITISCHE vrijzinnige omroep”.

Met vriendelijke groet,

Jan Diederen
documentairemaker lees verder

Reclameloos offensief voor de beschaving

Invallen

Monday, January 12th, 2009

Lang geleden, het was diep in de vorige eeuw, heeft Jan Nagel nog eens voorgesteld omroepverkiezingen te houden. Wie de meeste stemmen haalde, kreeg de meeste zendtijd. Zoals met de meeste vernieuwingen in Nederland werd het niets.

Zonder reclame 2.bmp

omroepen gingen op hun strepen staan en de politieke partijen voelden er ook weinig voor, want die wilden de sympathie van de omroepen weer niet verliezen. Decennia later heeft een minister nog eens geprobeerd de NPS weg te bezuinigen, maar zelf dat is niet gelukt. Het omroepbestel ligt als graniet in de Nederlandse samenleving. lees verder

De Duitsers waren ook geen lieverdjes

Buitenhof

Sunday, January 11th, 2009

Hoe begrijpelijk ook dat het is gebeurd, achteraf bezien ware het toch beter geweest als de staat Israël na de Tweede Wereldoorlog niet was gesticht. Van het idealisme waarmee kibboetsen zijn opgericht, is niet veel meer over. Veiligheid en rust hebben de Joden er evenmin gevonden. Als morgen het Israëlische leger wordt afgeschaft of verslagen, zullen de burgers van Israël de zee in worden gedreven – dat is zo klaar als een klontje.

Maar nu Israël eenmaal bestaat, moet het ook blijven bestaan, hoe tragisch dat misschien ook is voor de Palestijnen. De wereld kan zich geen tweede Holocaust permitteren.

Hamas2.bmp

Voor goed besef van het huidige offensief in de Gaza-strook dient men te beseffen welke partij Israël tegenover zich vindt. Dat is Hamas, het Arabische woord voor vuur. Precies drie jaar geleden versloeg Hamas in de Palestijnse verkiezingen de rivaliserende Fatahpartij. De verkiezingen verliepen min of meer democratisch, maar dat zegt niet alles. Democratische genomen beslissingen kunnen wel eens verkeerd uitpakken.

Ook Hitler is democratisch aan de macht gekomen.

In elk geval zijn Hamas en Fatah elkaar sindsdien weinig democratisch te lijf gegaan. Op de Gaza-strook werden Fatah-strijders voor de ogen van hun vrouwen en kinderen door Hamas standrechtelijk geëxecuteerd, waarna een woordvoerder van Hamas opmerkte “dat het tijdperk van de islamitische rechtvaardigheid was aangebroken”.

Zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever plegen Hamas en Fatah schendingen van de mensenrechten. Er wordt gemarteld en er vinden willekeurige arrestaties en schijnexecuties plaats. Palestijnse jongens, bij wie men homoseksuele neigingen vermoedt, worden aangezet om als zelfmoordcommando op te treden. Soms wordt een been geamputeerd om een gevangene wat spraakzamer te maken. Vorig jaar zijn er zo’n kleine vijfhonderd Palestijnen vermoord door wat je cynisch “hun eigen mensen” zou kunnen noemen.

En dat zeg ik niet. Dat zeggen instanties als Amnesty en The Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights.

Bij Hamas staat gewapend verzet voorop en dat is ook de reden dat de VS en de Europese Unie het contact met Hamas hebben verbroken. Hamas streeft openlijk naar de vernietiging van de staat Israël en heeft de Protocollen van de wijzen van Zion in zijn Handvest opgenomen.

Deze protocollen dateren van 1897 en zouden het verslag zijn van een vergadering in Basel, waarop Joodse leiders met elkaar besproken zouden hebben hoe zij de wereld onder Joodse heerschappij moeten brengen. Uiteraard maakten de nazi’s later dankbaar gebruik van deze zogenaamde samenzwering.

Toch wist men al honderd jaar geleden dat de protocollen vervalsingen zijn, die door de Russische Geheime Dienst met antisemitische bedoelingen bij elkaar waren gefantaseerd.

Protocollen van de wijzen van Zion.bmp

Als Harry van Bommel namens de Socialistische Partij de Protocollen van de wijzen van Zion als waarheid zou uitdragen, dan zou de SP in Nederland onmiddellijk verboden worden. Dat Hamas deze misdadige verzinsels in zijn Handvest heeft opgenomen, maakt duidelijk dat wij ons geen enkele illusie hoeven te maken over de edele motieven van die club.

U kent de grap van Hans Teeuwen over die dronken man die net de film Schindler’s List heeft gezien en met dikke tong opmerkt: “Er wordt wel eens wat gezegd over de Joden, maar die Duitsers waren ook geen lieverdjes”.

Telkens als ik Israëlische bommen zie vallen op de Gaza-strook voel ik mij als die dronken man van Hans Teeuwen.

Buitenhof, 11 januari

Geen idee meer van de natuur

Beweringen en bewijzen

Sunday, January 11th, 2009

Deze zomer passeerden wij tijdens een wandeling door de Zwitserse bergen een chalet, dat was ingericht als een Matrazenlager, waar alpinisten en skiërs slapend op britsen de nacht doorbrengen. Het groene Heidi-landschap lag er liefderijk bij. Een beekje stroomde klaterend en in de verte hoorde je de koeienbellen. Hoog in de lucht laveerde een hangglider als een onhoorbaar ruimtescheepje.

slee2.bmp

Toch was de stemming bedrukt. Wij hadden zojuist te horen gekregen dat het chalet werd uitgebaat door een jong Nederlands echtpaar, dat hier – ver van de drukke stad – een nieuw leven had willen beginnen. Maar in het voorjaar was de man bij een lawine dodelijk verongelukt. Omdat je bij invallende duisternis niet te lang bij de dood kunt stilstaan, liepen wij verder. lees verder

De comeback van Herman Koch

Boeken etc

Sunday, January 11th, 2009

Het diner
Herman Koch
Uitgeverij: Athos
Sterren: * * * *

De relatie tussen televisie en literatuur bestaat er meestal uit dat de televisie de aanjager is van het succes. De bekendste voorbeelden zijn Adriaan van Dis en Joris Luyendijk, die via Zomergasten hoge oplagen voor hun boeken hebben gegeneerd. Het is mooi meegenomen dat in hun geval de hoge oplagen kwalitatief te billijken zijn.

Herman Koch.bmp

Dat de presentatie van Zomergasten voor iemand met schrijversambities niet altijd een garantie is voor succes, blijkt uit het optreden van Bas Heijne. Van zijn boeken heb ik niet de indruk dat zij de deur uitvliegen, sinds hij een avond lang Joop van den Ende heeft mogen ondervragen. Een apart geval is Herman Koch. lees verder

Tv-moment van de week en van het jaar 2008

Columns

Sunday, January 11th, 2009

Voordat wij overgaan naar het tv-moment van het jaar 2008, wil ik eerst een ander fragment uitroepen tot het tv-moment van de week. Het is te vinden op LiveLeak.com. Wat je ziet, zijn VN-voertuigen – volgens mij is er zelfs een ambulance bij – die door Hamas-strijders op de Gaza-strook wordt gebruikt als dekmantel en uitvalsbasis. lees verder

MPA: het beste boek van 2008

Verhalen

Sunday, January 4th, 2009

Op donderdag 29 januari vond de uitreiking van de Max Pam Award plaats in de Amsterdamse sociëteit De Kring.

Het is dit jaar voor de zesde keer dat de Max Pam Award wordt uitgereikt. Wederom wordt het woord Award gebruikt, aangezien de Award nooit een geen gewone prijs heeft willen zijn.

Townsend vulpen 21.bmp

De Max Pam Award onderscheidt zich namelijk van alle andere Nederlandse literaire prijzen, omdat zij maar uit één jurylid bestaat, wiens oordeel bovendien buitengewoon subjectief is.

Toch steekt het oordeel van de Max Pam Award vaak huizenhoog uit boven de oordelen van heel wat veelkoppige jury’s.  Sinds de Max Pam Award in 2003 voor het eerst werd uitgereikt, heeft de jury zich steeds beraden op de vraag of deze literaire prijs der literaire prijzen nog wel zin had. lees verder

Hertenjagers en kippenneukers

Invallen

Sunday, January 4th, 2009

Vorige week verbrak de Volkskrant het contract met de fotograaf Jean-Pierre Jans. Aanleiding was een gemanipuleerde foto waarop een paar huppelende hertjes stonden, die in werkelijkheid daar nooit hadden gehuppeld.

Jean-Pierre Jans 2.bmp

Volgens de fotograaf was het een misverstand en waren er spelende neefjes op bezoek geweest, die wisten hoe je moet fotoshoppen. “Toen ik later de foto naar de krant stuurde, heb ik dat niet gezien”, zei de fotograaf in zijn verweer. Het was dus de schuld van Kwik, Kwek en Kwak, maar Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes wilde daar niet aan. lees verder

De sufferd en het humanisme

Columns

Sunday, January 4th, 2009

De laatste jaren vier ik Oud en Nieuw bij mijn Zwitserse schoonfamilie in Zürich. Daardoor ben ik slechts beperkt in staat de eindeloze stoet cabaretiers te volgen, die rond de jaarwisseling bezit neemt van de Nederlandse televisie. Tot mijn eigen verrassing maal ik daar steeds minder om, misschien omdat ik steeds intoleranter word tegenover humor die ons volgens afspraak wordt geleverd. lees verder