Archief

November, 2009

Van Spaanse Wiedergutmachung tot Halal-hoeren

HUMAN

Saturday, November 28th, 2009

SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN MISSTAND VAN 400 JAAR GELEDEN

Wij kampen met een eeuwig durend schuldgevoel en wij mogen van geluk spreken dat wij voorvaderen hebben die zich onfatsoenlijk gedroegen, zodat wij plaatsvervangend ons schuldgevoel kunnen lenigen. Onze overheden bieden excuses aan voor de slavernij, de politionele acties en voor alles wat wij anderen hebben misdaan. Het uit het paradijs stoten van de ander is ons schuldgevoel geworden over onze xenofobie.

En zo lazen wij het volgende bericht:

De PSOE, de Spaanse Socialistische Partij, heeft in het parlement een wetsvoorstel ingediend dat de nabestaanden van de personen uit Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Mauretanië en Mali die in de 17de eeuw uit Spanje verdreven werden, schadeloos moet stellen voor de economische, sociale en culturele schade die zij geleden hebben.

De socialistische afgevaardigde uit Granada, José Antonio Pérez Tapas, vindt dat 400 jaar na de uitdrijving van de Arabieren uit de Spanje de regering eindelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen en deze schande met alle mogelijke middelen moet proberen uit te wissen. De verdrijving van de Arabieren was volgens Tapas ‘een historische onrechtvaardigheid die het gvolg was van de religieuze intolerantie van de katholieken, van het resentiment van de katholieke bevolking en van de pretentie van de katholieke koningen die een homogeen christelijk rijk wilden stichten in Spanje’.

De Arabieren, aldus Tapas, werden uit Spanje verdreven als gevolg van de intolerantie, het fanatisme, de bekrompenheid en het sociocultureel racisme van de katholieke koningen.

Op 9 april 1609 ondertekende koning Filips III, op advies van de hertog van Lerma, het decreet dat de uitdrijving van de Arabieren uit Spanje beval. Naar schatting moesten toen ongeveer 300.000 Arabieren Spanje verlaten.

Hier de afbeelding van boef Fillips III

Philips III

Ben benieuw of nu ook de Arabieren al die slaven, die ze aan de slavenhandelaars hebben verkocht,  gaan compenseren. lees verder

Mijn drol en de emailloze vrijdag

Columns

Saturday, November 28th, 2009

Alweer zo’n goed idee van de Belg Gunnar Michielsen!

Volgens een ANP-bericht is hij de initiatiefnemer geweest van de e-mailloze vrijdag, die mensen en bedrijven een impuls moet geven om “bewuster om te gaan met het versturen van elektronische post”. Het excessief mailen komt namelijk het werk niet ten goede en veroorzaakt tevens stress en burn-outs. lees verder

Het groeiend integriteitsprobleem van Nederland

Verhalen

Friday, November 27th, 2009

De onlangs overleden etnoloog Claude Lévi-Strauss (1908-2009) poneerde ooit de stelling dat de onderverdeling der wetenschappen min of meer toevallig is.

Claude Lévi-Strauss

Je hebt natuurkunde, sociologie en recht, maar je kunt je ook een wetenschap voorstellen die bosvruchten of de kleur bruin tot onderwerp van studie heeft. De gedachte van Lévi-Strauss is dat elke samenleving haar eigen aandachtspunten ontdekt en expertise verzamelt op terreinen die zij nodig heeft voor haar voortbestaan.

Aan deze stelling moest ik denken, toen ik onlangs in de Volkskrant een stuk las van Hans van den Heuvel, hoogleraar Integriteit van Bestuur aan de VU. lees verder

Voetbalcoach Adolf Hitler

Beweringen en bewijzen

Friday, November 27th, 2009

Veel wordt er gesproken over het angstbeeld van “de tweedeling in de maatschappij”, maar nooit is die tweedeling zo duidelijk zichtbaar geweest als zondag 25 oktober j.l. Op Nederland 1 keken toen 3,4 miljoen Nederlanders naar Boer zoekt vrouw, terwijl op Nederland 2 toch nog 1,1 miljoen Nederlanders hadden afgestemd op de eerste aflevering van de serie De oorlog.

Hitler 3

Bepaal nu zelf tot welke groep u heeft behoord, of wilt behoren. Beiden programma’s gaan in zekere zin over het verleden. Boer zoekt vrouw handelt over een beroep dat in Nederland nauwelijks meer bestaat en ook nooit meer terug zal komen. lees verder

Magnus Carlsen de nieuwe Fischer

Schaken

Sunday, November 22nd, 2009

In 1970 werd in Belgrado een wedstrijd gehouden tussen de tien beste spelers van de Sovjet-Unie en de tien beste spelers van de wereld. USSR vs De Rest, heette het officieel.

Anand-Carlsen 2

De Sovjets waren zwaar favoriet, maar door het goede optreden van Larsen en Fischer werd het slechts een nipte overwinning: 20,5-19,5. Larsen hield gelijke tred met de toenmalige wereldkampioen Spasski en Fischer versloeg Petrosjan met 3-1. Dat Larsen aan het eerste bord speelde, was een geste van Fischer. De Amerikaan had weliswaar een hogere rating, maar hij vond dat Larsen de laatste tijd zo in vorm was geweest dat hij het topbord graag afstond. lees verder

Religieus nieuws voor de feestdagen

HUMAN

Sunday, November 22nd, 2009

LEUKE BERICHTEN EN CADEAUS VAN SINT EN DE KERSTMAN

Heel mooi is het cadeau waarbij je een kerkdienst via een computergame kunt volgen. Het speel heet Mass en het  is een soort Wii-spel, maar met het handvat in de vorm van het kruis. Voor het hele gezin.

Mass4

Hier het bericht:

Satire of een gat in de markt? Het computerspel ‘Mass, we pray’ simuleert kerkvieringen, “want je zou niet moeten wachten tot zondag om naar de kerk te gaan”, aldus de ontwikkelaars. Met een kruisvormige controller bootst men in het spel kerkelijke rituelen na.

De kruisvormige controller is vergelijkbaar met de controller van de wii: het reageert op bewegingen. Dus sta je voor de computer kruisjes te slaan, doe je alsof je met wijwater sprenkelt en slinger je met een wierookhouder. Ook bestaat er een speciale knielbank die precies registreert hoe vaak je knielt.

De game moet in 2010 op de markt komen en is ontwikkeld door Prayer Works Interactive. De missie van het bedrijf is duidelijk: “We willen met behulp van computergames mensen dichter bij God brengen”. Het is niet bekend of de game ook op de Nederlandse markt zal verschijnen.

Maar op You Tube kun je zien hoe je het moet spelen. Voor alle gezinten!

Mass 2


Multiculti mijter

En dan is er natuurlijk weer multicultureel gedonder over Sinterklaas en Zwarte Piet. lees verder

De boekhouder kijkt met u mee

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 22nd, 2009

Als ik op de Amsterdamse Elandsgracht in gevecht ben met een nieuwe parkeermeter hoor ik achter opeens achter me iemand zeggen: “Ja, daar is een hogere opleiding voor nodig!”.  De stem behoort aan een onvervalste buurtbewoner, die grinnikend toekijkt hoe ik probeer de juiste toetsen in de juiste volgorde aan te tikken.

rekeningrijden

“Zo gaat het hier de hele dag meneer”, zegt hij, “je doet er een stief kwartiertje over om uit te vinden hoe het zit”. De parkeermeter wil van alles weten: je kenteken, de duur van het parkeren tot op vijf minuten nauwkeurig, en daarna vraagt hij ook je pinpas en je pincode. lees verder

Ratrace van de grijze muizen

Columns

Sunday, November 22nd, 2009

De ratrace van de grijze muizen is gewonnen door de Belg Herman van Rompuy. De kandidatuur van Balkenende voor het Europees presidentschap was even plotseling verdwenen als hij was gekomen. Op een persconferentie na afloop probeerde Balkenende er stralend bij te staan. Hij had toch altijd al gezegd dat hij niet gevraagd was. lees verder

Een eigen dynamiek

Buitenhof

Sunday, November 22nd, 2009

Deze week kreeg premier Balkenende twee nederlagen te slikken. Net terug uit Brussel, waar niet hij maar Van Rompuy werd gekozen tot de eerste president van Europa, moest Balkenende alweer uitleggen waarom Willem-Alexander en Maxima hun vakantiehuis in Mozambique toch gaan verkopen.

Evenals Dries van Agt heeft Balkenende een eigen manier van uitdrukken. Van Agt houdt van anachronismen – ouderwetsigheden – en maakte zijn tegenstanders gek door ze met “mijn beste” aan te spreken, maar Balkenende doet het anders.

Balkenende (droef)

Wat aan het taalgebruik van de premier opvalt, is de behoefte aan beweging. Zo gebruikt onze premier graag het werkwoord “aangeven”. Hij heeft niet iets gezegd, maar hij heeft iets aangegeven. Daarmee betoont Balkenende zich de butler, die – ons burgers – op een blaadje komt aangeven wat wij hebben besteld.

Maar de beweging bij Balkenende zit hem niet alleen in het aangeven. Een woord waar Balkenende ook van houdt, en dat onnoemlijk vaak in zijn vocabulaire voorkomt, is: dynamiek.

Let maar op. In bijna elke toespraak, of het nu is voor ondernemers, architecten of theologen, altijd gebruikt hij het woord dynamiek. Laat hem de Auto RAI openen, de bel luiden voor het nieuwe Academische jaar of de Bilderberg Conferentie afsluiten, altijd gaat het over dynamiek.

Weet u bijvoorbeeld nog hoe Balkenende uitviel tegen de Kamer.“”Ik begrijp niet”, riep hij, “waarom jullie zo negatief en vervelend doen. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. De VOC-mentaliteit! Over grenzen heen kijken. Dynamiek!”.

Misschien is Balkenende’s voorliefde voor dynamiek vooral een compensatie voor zijn eigen, houterige optreden, maar laten wij niet de psychiater spelen.

Al een paar jaar heeft Balkenende ontdekt dat “dingen” ook hun “eigen dynamiek” hebben – zoals dat heet.

Zo kwam er pas een onderzoek naar de brand in het Catshuis, toen het ongeluk volgens Balkenende “een eigen dynamiek” begon te krijgen. Een ander onderzoek – naar de politieke steun van Nederland aan de oorlog in Irak – werd door Balkenende toegezegd, niet omdat hij de waarheid boven tafel wilde hebben, maar omdat “de dynamiek rond dit onderwerp een eigen leven begon te leiden”.

En dan nu dat Koninklijke strandhuis in Mozambique.

Opnieuw toonde Balkenende zich een onbevreesde strijder tegen dat jammerlijke verschijnsel van de eigen dynamiek. Hij zei: “Er is veel publiciteit. Deze hele beeldvorming krijgt een eigen dynamiek. Wat mij drijft is het voorkomen dat we een eigen dynamiek krijgen”.

Kortom, vervelende kwesties waar Balkende onderuit wil komen, krijgen vanzelf een eigen dynamiek. Daarmee rijst de vraag wat eigen dynamiek eigenlijk inhoudt. Eigen dynamiek duidt op processen, die zo maar ontstaan en die hun eigen gang gaan volgens wetten die niemand kent. Ineens zitten koeien op lantaarnpalen, vliegen huizen door het heelal en hebben mensen alleen nog linkerhanden.

Voor processen met een eigen dynamiek draagt niemand verantwoordelijkheid en ook is er niemand schuldig aan. Dat laatste is erg belangrijk, want het ontbreken van verantwoordelijkheid of schuld is de kern van alle Nederlandse politiek.

Of je er stemmen mee wint, weet ik niet. Toen Balkenende werd gevraagd of hij zich zorgen maakt over de slechte peilingen, antwoordde hij:  “Ach, partijen stijgen en dalen zonder dat er iets is veranderd. Het fenomeen van de peilingen heeft nu eenmaal – u raadt het al – zijn eigen dynamiek”.

Herman van Rompuy, de nieuwe president van Europa, zal het daarmee volledig eens zijn.

Buitenhof, 22 november 2009

Van compassie & opschepperij

HUMAN

Sunday, November 15th, 2009

HANDVEST VOOR COMPASSIE

Op instigatie van de schrijfster Karen Amstrong is er een Charter of Compassion opgesteld, waarin de wereldgodsdiensten en hun spirituele leiders zich van hun beste beentje willen laten zien. In het Handvest wordt tolerantie gepredikt, en dat is natuurlijk mooi, maar daarbij slaan de religieuze leiders zich wel erg op de borst.

Charter for Compassion

Lees bijvoorbeeld de eerste alinea van het Handvest:

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect”.

Wat in de eerste plaats opvalt,  is de opschepperige toon. Religie is iets moois, dat uitsluitend uit goede eigenschappen bestaat.  En dan die onwankelbare overtuiging dat het om alle religieuze, ethische en spirituele tradities gaat.

En tenslotte kun je je afvragen of het wel waar is wat daar wordt gezegd, Mij is het bijvoorbeeld het meededogen van het christendom nooit zo opgevallen. Zonder het christendom zou het antisemitisme in Europa nooit zo’n hoge vlucht hebben genomen dat er een Holocaust kon ontstaan. Veel conflicten in de wereld zijn religieus gekleurd en hebben de tegenstellingen eerder verscherpt dan in tolerante zin afgezwakt.

In  het beste geval kun je zeggen dat een klein deel van religieus zich compassie ten doel stelt, maar om jezelf daarvoor zo op de borst te slaan, gaat erg ver. lees verder

Vaccinatieangst is big business

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 15th, 2009

Een half jaar geleden werd ik gebeld door een mij onbekende vrouw. Met gejaagde stem vroeg zij of wij in het gezin een dochter hadden in de leeftijd van twaalf tot zestien. Daarop volgde een paniekerig betoog met als strekking dat wij die dochter beslist niet moest laten inenten tegen baarmoederhalskanker.

inenten

Dat was levensgevaarlijk. Als journalist lag voor mij hier een taak. Ik antwoordde dat die inenting juist de dag tevoren had plaats gevonden. Mevrouw hing diep beledigd op, mij toch achterlatend met een gevoel van onheil.  Van de dochter leerde ik dat meer dan de helft van de meisjes in haar klas de vaccinatie had geweigerd. Ze geloofden er niet in en namen liever het risico. lees verder

Laat keelaardappel liedjes zingen

Columns

Sunday, November 15th, 2009

Een keer per maand komen alle cabaretiers van Nederland bijeen op een geheime locatie. Het is een vrolijk gezicht die miljonairs te zien aankomen, want er wordt altijd veel gelachen. Naar de buitenwereld toe spelen de Nederlandse cabaretiers een zekere animositeit, maar in werkelijkheid kunnen zij het goed met elkaar vinden. lees verder

De uitvinding van tradities

HUMAN

Monday, November 9th, 2009

GEEN BEZOEKRECHT VOOR GEREÏNCARNEERDE KAT

Wij beginnen deze week met het onbelangrijkste, maar tevens voor velen, het belangrijkste nieuws. Het gaat over uw huisdier.  Twee berichten trokken onze aandacht. Het eerste stond in De Telegraaf:

Een boeddhistische bankovervaller heeft van de rechter te horen gekregen dat zijn kat hem niet mag komen opzoeken in de gevangenis. Volgens de gedetineerde is zijn kat een reïncarnatie van zijn overleden moeder.
Peter Keonig (46) moet een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten voor verschillende gewapende overvallen in Duitsland.

Boeddhisten geloven dat mensen na hun dood terugkomen als een dier. Maar de rechter denkt niet dat poes Gisela de dode moeder van Keonig is.

“Ik weet dat het mama is. Gisela kijkt op precies dezelfde manier naar me als mijn moeder deed. Andere gevangenen mogen hun vrouw en kinderen ook zien dus waarom ik mijn kat niet”, zegt Keonig.

De rechtbank zegt dat het de religieuze vrijheid van individuen respecteert. Maar de gedetineerde kan niet bewijzen dat zijn kat zijn overleden moeder is. Daarom is het verzoek tot bezoekrecht afgewezen. Wel mag de gevangene met zijn kat schrijven.

Theologisch gezien is het volgende bericht interessanter. Daarin komt de vraag aan de orde of huisdieren in de hemel komen. Dat is een oude kwestie, waarover de theologen zich al eeuwen het hoofd breken. Verbonden met de vraag is de andere vraag of dieren wel een ziel hebben. Ook daar is in theologosche kring verschillende over gedacht.

Het traditionele antwoord luidt ontkennend, omdat dieren geen ziel hebben die na de dood het lichaam verlaat. Dieren kunnen ook niet gered worden, want zij zijn niet gedoopt.

Toch nemen veel christenen daar geen genoegen mee en zij zouden hun geliefd dieren graag terugzien in de hemel. De Amerikaanse prediker Jesse Duplantis logeerde eens in een hotel. Juist wilde hij aan de lunch beginnen, toen God hem riep en hem terug te keren naar zijn kamer.

Witte paarden

Daar werd hem “in de geest” de hemel geopenbaard. Duplantis zag katten, honden en vooral veel paarden. Hij verklaarde dat fenomeen aan de hand van De Openbaring van Johannes 19:14, waarin over Jezus wordt verteld: “En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen”.

Van de aanwezigheid van de malariamug, het platje of de tuberkelbacil maakt Duplantis geen melding, maar die zuchten natuurlijk in de hel. lees verder

Gerard van het Reve over Leo Pam

Boeken etc

Sunday, November 8th, 2009

Op dit ogenblik ben ik Kroniek van een schuldig leven aan het lezen, de Gerard Reve-biografie van Nop Maas. Tot nu toe is het genieten en ik kan mij nauwelijks voorstellen dat het anders wordt.  Het toeval wilde echter dat ik een stuk kreeg toegestuurd, dat gevonden is in Het Parool-archief.

Kroniek Reve

Het stuk heeft gestaan in het personeelsblad van Het Parool, dat Het Smalle Parool heette. Het dateert van augustus 1955. Volgens het bijschrift is het een stuk van Gerard van het Reve, die net als zijn vader Gerardus van het Reve na de oorlog een tijd bij Het Parool heeft gewerkt. In het stuk wordt mijn vader Leo Pam genoemd, die in dezelfde tijd ook deel uitmaakte van de redactie. lees verder

Aangeven en de aangever

Invallen

Sunday, November 8th, 2009

Als een normaal Nederlands woord in de politiek ineens wordt vervangen door een ander Nederlands woord kun je er donder op zeggen dat er iets aan de hand is. De spreker wil deftig doen.

Balkenende+portret

Hij (of zij) wil misschien iets overdreven onder de aandacht brengen, of hij wil juist iets verhullen. De grote mode in de Nederlandse politiek is momenteel het woord “aangeven”. Je kunt geen politici meer horen of hij heeft het over aangeven.

“Mevrouw, de voorzitter, ik heb zojuist aangegeven dat…”. lees verder

Breaking news: Taliban geen moslims!

Buitenhof

Sunday, November 8th, 2009

Na de aanslag op de Twin Towers stelde de toenmalige president Bush de Taliban een ultimatum, waarin ook de uitlevering van Osama bin Laden werd geëist. Taliban antwoordde niet rechtstreeks, want dat zou in strijd zijn met de islam, maar via Pakistan werd om bewijsmateriaal gevraagd.

Het geduld van Bush was op, en zo begon op 7 oktober 2001 de oorlog in Afghanistan met de bombardementen van Amerikaanse en Britse vliegtuigen. Spoedig veroverden de geallieerden  Kaboul en de rest leek een fluitje van een cent.

Inmiddels zijn wij acht jaar verder, maar een overwinning is nog ver weg. Vooral de laatste tijd krijgen de geallieerde strijdkrachten harde klappen.

Nog geen twee dagen geleden bijvoorbeeld kwamen bij een NAVO-luchtaanval vier Afghaanse militairen en drie politieagenten om het leven. Eigen mensen dus, getraind door de coalitie. Friendly fire heet dat, maar net zo dodelijk.

Eerder deze week besloten de Verenigde Naties zeshonderd man personeel uit Kaboel te evacueren, omdat het te gevaarlijk werd. Vijf VN-medewerkers waren al vermoord. Elke dag zijn er aanslagen en ontploffen er bermbommen, en dan heb ik het maar niet over de doorgedraaide legerpsychiater, die op de Texaanse basis Fort Hood dertien militairen neerknalde.

Verder zag ik filmbeelden, gemaakt met een verborgen camera, waarop te zien is hoe Afghaanse troepen hun wapens inleveren bij de Taliban. Bij het wegrijden werd nog even gezwaaid.

Behalve militaire verliezen zijn er ook politieke tegenslagen te noteren. De verkiezingen bleken vervalst en de tweede ronde werd afgeblazen, omdat de tegenstander van de zittende president Karzai er geen vertrouwen meer in had. Karzai moet nu de corruptie aanpakken om het vertrouwen herstellen, maar dat is onmogelijk. Het westen komt de democratie brengen via een met bedrog gekozen leider, die kennelijk onvervangbaar is.

Hoge militairen voelen jegens hun troepen de morele verplichting optimistisch te zijn. Vandaar dat oorlogen vaak langer duren dan noodzakelijk.

De Kruif

Bij Pauw & Witteman zei de Nederlandse Isaf-generaal De Kruif dat het de goede kant opgaat. Wel moet het misschien nog tien jaar duren. Ook zei hij de Taliban niet te beschouwen als een moslimorganisatie, aangezien de islam een vredelievende godsdienst is. Daar zal de Taliban, die niet eens wilde praten met de ongelovige Bush, wel van opkijken.

Met goede bedoelingen win je geen oorlog, niet op de korte termijn en ook niet op de lange termijn. De Taliban zal toch echt verslagen moeten worden en ik vrees dat het Nederlandse opbouwwerk allang in de kiem gesmoord zal zijn, als op de papavervelden nog de boerenkool en de spruitjes moeten worden ingezaaid.

In Nova zei voormalig Sovjetleider Gorbatsjov dat er niets anders opzit dan de aftocht. En Gorby kan het weten, want in 1989 was hij het die Sovjettroepen de smadelijke opdracht gaf naar huis te gaan.

Wat moet er gebeuren om hetzelfde lot van de Russen te vermijden?

Eerst moet Karzai worden ingeruild voor een integere kandidaat. Vervolgens heb je iemand nodig die de Talibanstrijders ervan gaat overtuigen dat de islam een vredelievende godsdienst is. Ik stel voor Alexander Pechtold te sturen, die niet alleen een geweldige stemmentrekker is, maar ook nog een islamoloog in het kwadraat. En als je dat allemaal hebt geregeld, moet je geen duizend militairen naar Afghanistan sturen, maar honderdduizend.

Krijg je dat niet voor elkaar, dan kun je maar beter de raad van Gorbatsjov opvolgen.

Buitenhof, 8 november 2009

Een land van dwergen

Beweringen en bewijzen

Sunday, November 8th, 2009

Een paar dagen zat ik bij Zentrale Stelle in Ludwigsburg, waar de Duitse Justitie het proces tegen de vermeende oorlogsmisdadiger Demjanjuk heeft voorbereid. Daardoor miste ik een paar typisch Nederlandse gebeurtenissen, zoals de herdenking van het feit dat Theo van Gogh vijf jaar geleden werd vermoord.

Theo en Rita 2

Twee weken geleden kreeg ik nog een uitnodiging onder de ogen van de Stichting Vrienden van Pim Fortuyn, die een waardige herdenking ging beleggen bij het beeld De Schreeuw in het Vondelpark. Ik heb ze maar niet gemaild dat het beeld niet het Vondelpark staat, maar in het Oosterpark. lees verder

De graaiende staatsruiveniers van De Telegraaf

Columns

Sunday, November 8th, 2009

Bij de TROS zag ik een presentator van de TROS klagen over de druk van de  kijkcijfers, die hem door de hoge eisen van de netmanagers wordt opgelegd. Daardoor ben je als creatieveling niet altijd meer in staat om van die mooie, typische TROS-programma’s te maken. lees verder

Het verschil tussen Mekka en Lourdes

HUMAN

Wednesday, November 4th, 2009

POLITIEK CORRECT MONUMENT

Laatst was ik in Sobibor, het vernietigingskamp van de nazies, vlak bij de Pools-Oekraïnse grens. Er stond een gedenksteen, waarop te lezen was dat vooral Joden in Sobibor waren omgebracht. Dat stond er vroeger niet. In  de communistische tijd was alleen te lezen dat in Sobibor “de slachtoffers van het fascisme” waren omgebracht. Het heeft lang geduurd voordat het (antisemitische) Polen de tekst heeft aangepast.

Hieraan moest ik denken toen ik het volgende bericht las:

Bij de 9/11 aanslagen kwam de 23 jarige James Gadiel die in het World Trade Centre werkte, om het leven.
De stad waar hij vandaan kwam Kent in Connecticut, is van plan een monument voor Gadiel op te richten naast het stadhuis. Maar er bestaat onenigheid tussen de vader van Gadiel, Peter Gadiel en het stadsbestuur. Gadiel sr. wil dat op het monument de zinsnede ‘Vermoord door islamitische terroristen’ wordt aangebracht. De stadsbestuurders vinden dit veel te controversieel voor een kleine stad en dreigen dat het monument er niet komt als Gadiel sr. bij zijn standpunt blijft.

James Gadiel

Wethouder Ruth Epstein: ‘we zien onszelf als een warme, liefdevolle stad. Om een etnische groep in een slecht daglicht te stellen gaat in tegen alles waarvoor we staan’.

Gadiel sr. echter vindt het monument niet compleet zonder deze zinsnede: ‘in dit land wordt de identiteit van de aanslagplegers stelselmatig genegeerd. . Het meest essentiële punt van de 9/11 aanslagen blijft buiten beeld. Het wordt niet vergeten, nee, het wordt welbewust onderdrukt. Maar het klopt niet als je zegt dat mensen op 9/11 zijn overleden. De gebouwen zakten niet zomaar in elkaar, ze zijn aangevallen door mensen met een bepaalde identiteit met een welomschreven doel. Moslims moeten erkennen dat hun medemoslims deze daad in hun naam hebben gepleegd. Ik word er op aangevallen omdat ik anders dan veel anderen wel hardop zeg wie dit heeft gedaan’.

Let wel op, het is een Fox-bericht en dat is erger dan de Telegraaf.

CHINA VACCINEERT MEKKA-GANGERS

Lees eerst het volgende bericht en lees dan verder.

China gaat alle Chinese Mekka-gangers inenten tegen de nieuwe influenza H1N1 (varkensgriep/Mexicaanse griep). Volgende maand reizen 12.700 Chinezen af naar de heilige Islamitische stad om deel te nemen aan de jaarlijkse hadj.

Wereldwijd wordt met angstige ogen gekeken naar de jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka. Ruim drie miljoen moslims nemen hier jaarlijks deel aan en deze grote verzameling van mensen kan er dit jaar voor zorgen dat het nieuwe griepvirus zich met een verhoogde snelheid over de wereld gaat verspreiden.

Verschillende Arabische landen namen al voorzorgsmaatregelen: risicogroepen (kinderen, vrouwen, zieken) mogen niet naar Mekka reizen. De Verenigde Arabische Emiraten schafte 900.000 griepvaccins aan.

2000 Chinese moslims kregen inmiddels hun vaccinatie. De overige 10.700 krijgen het binnenkort. In China zijn meer dan 35.000 mensen besmet met het virus. Drie mensen zijn er aan overleden.

Mekka

Interessant, niet? lees verder

Hef het Scheringa Museum op

Beweringen en bewijzen

Wednesday, November 4th, 2009

Tien jaar geleden bezocht ik San Simeon, het  fantasiekasteel dat de krantenmagnaat William Randolph Hearst (1863-1951) voor zichzelf heeft laten bouwen langs de kust van Californië. Tegenwoordig zou het onmogelijk zijn, maar Hearst had fortuin gemaakt met het uitgeven van kranten.

San Simeon

Hij was de man die politici kon breken, zelf primeurs verzon en oorlogen ontkentende, dit alles om de oplage van zijn kranten te vergroten. Zijn grote concurrent was Pullitzer, nog zo’n beroemde naam uit de analen van de journalistiek. Bekend is het geval waarbij Hearst voor een dubbel salaris een eindredacteur wegkocht bij Pullitzer, waarna Pullitzer op zijn beurt de eindredacteur weer inlijfde voor nog eens het dubbele salaris. lees verder

Vijf jaar later

Columns

Wednesday, November 4th, 2009

Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat het aanstaande maandag vijf jaar geleden is dat Theo van Gogh werd vermoord. Vrienden en kennissen uit de eerste, de tweede en de derde graad zullen zich de komende dagen uitspreken over hun vriendschap met Theo. Datzelfde geldt voor in alle gradatie voor zijn vijanden. lees verder